Oficiální marketingový zástupce Fotbalové asociace České republiky

STESSTESSTESSTESSTES

Profil společnosti

Společnost STES a.s. jako marketingový partner FAČR zabezpečuje mediální smlouvy pro prezentaci fotbalu ve sdělovacích prostředcích.

Pro STES jsou dvě prioritní oblasti v rámci mediálních smluv:
  1. zajistit masivní, širokou a dostatečnou prezentaci fotbalu jako sportu v co nejširším počtu médií tak, aby platilo, že fotbal je celospolečenský fenomén napříč celým společenským spektrem

  2. zajistit co nejširší prezentaci hlavních obchodních partnerů reprezentace, HET ligy, MOL Cupu a Fortuna národní ligy tak, aby naši klienti byli díky spolupráci s námi „vidět“ a „slyšet“

Mediální prostředí je děleno na následující části:

  • TV, rozhlas, tisk, internet a outdoor

Klíčovou mediální smlouvou je dokument řešící vztah s TV stanicí.

V ostatních mediálních oblastech jsme vytvořili pool partnerů, do kterého jsme zařadili ty nejvýznamnější zástupce českých médií v rámci rozhlasových stanic, tisku, internetových zpravodajských serverů a outdoorové reklamy.