Profil společnosti

Pro STES jsou dvě prioritní oblasti v rámci mediálních smluv:

  1. zajistit masivní, širokou a dostatečnou prezentaci fotbalu jako sportu v co nejširším počtu médií tak, aby platilo, že fotbal je celospolečenský fenomén napříč celým společenským spektrem
  2. zajistit co nejširší prezentaci hlavních obchodních partnerů reprezentace, MOL Cupu a akcí pořádané STES tak, aby naši klienti byli díky spolupráci s námi „vidět“ a „slyšet“

Mediální prostředí je děleno na následující části:

  • TV
  • rozhlas
  • tisk
  • internet
  • outdoor

Klíčovou mediální smlouvou je dokument řešící vztah s TV stanicí.

V ostatních mediálních oblastech jsme vytvořili pool partnerů, do kterého jsme zařadili ty nejvýznamnější zástupce českých médií v rámci rozhlasových stanic, tisku, internetových zpravodajských serverů a outdoorové reklamy.